Vatten

Graham Stacy

Konstnär/Artist Graham Stacy info@grahamstacy.se

Graham Stacy

"Vatten"

"Vatten", visades på Vetenskapsfestivalen, 2013, Göteborg, corténstål, granit, 72 x 72 cm Foto: © Claes Jansson, 2014

Skulpturen är en påminnelse om vattnets betydelse för liv och ingår i en serie skulpturer som jag arbetar med för närvarande.

Teckningar är platta - Världen är inte platt. Böj den en aning och något händer. Detsamma gäller fantasin.

Drawings are flat. The world is not flat - bend it a little and something happens. As with your imagination.