Skuggor av ulvar

Graham Stacy

Konstnär/Artist Graham Stacy info@grahamstacy.se

Graham Stacy, "Skuggor av ulvar"

Skulpturgrupp, Landvetter International flygplats, 1995-96

"Skuggor av ulvar", Landvetter International Airport, 1995-96, corténstål, ca 4 m höjd. Foto: © Claes Jansson, 2014

Vargen (ulven) har en alldeles speciell laddning som fenomen hos människan. Den både skrämmer och fascinerar oss. Några hatar dessa djur och vill helst se dom döda, medan andra arbetar för att bevara vargstammen i Sverige. Minst sagt ett kontroversiellt djur, både i mytologin och verkligheten.

 

Idén till att välja just vargar som motiv i denna skulpturgrupp var bland annat att visa på att platsen som vi människor nu skapat en flygplats av, kanske under hundratals år dessförinnan hyst mängder av vilda djur som vandrat genom skogarna i Landvetter.

Teckningar är platta - Världen är inte platt. Böj den en aning och något händer. Detsamma gäller fantasin.

Drawings are flat. The world is not flat - bend it a little and something happens. As with your imagination.