Start

Graham Stacy

Konstnär/Artist Graham Stacy info@grahamstacy.se

Skuggor av Ulvar

Skulpturgrupp utförd på uppdrag av Luftfartsverket till Landvetter International flygplats 1995-96.

"Den sjunde", skulptur, brons,

"Lyssnaren", skulptur, brons

"Figur", skulptur, brons,

"Ulv", skulptur, brons

 

Konstkritikern Rolf Anderberg skrev en gång i en recension att jag var "egensinnig".

Kanske var det kritik, jag tog det som en komplimang.

 

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se

Teckningar är platta - Världen är inte platt. Böj den en aning och något händer. Detsamma gäller fantasin.

Drawings are flat. The world is not flat - bend it a little and something happens. As with your imagination.